OBČNI ZBOR IN VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA ENDOZAVEST

| | Categories: Novice

Januar je tudi čas za refleksijo preteklega leta našega delovanja. Leto, ki je za nami, je bilo polno aktivnosti, povezovanja, ustvarjanja s skupnim ciljem: zopet oživeti društvo in nadaljevanje z ozaveščanjem o endometriozi. Želimo si, da bo tudi prihodnje leto polno aktivnosti.

Vljudno vabimo vse članice in člane društva Endozavest, da se udeležite občnega zbora našega društva, ki bo potekal v ponedeljek, 30. 01. 2023 ob 18. uri na spletu (povezava je dostopna tukaj).

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti občnega zbora in predlog dnevnega reda;
2. Imenovanje organov občnega zbora;
3. Poročilo o delu društva v letu 2022;
4. Poročili nadzornega odbora in disciplinske komisije v letu 2022;
5. Razprava o poročilih in potrditev poročil;
6. Volitve;
7. Program dela in finančni načrt za leto 2023;
8. Endomarec 2023;
9. Članarina;
10. Prostovoljstvo;
11. Razno.

Prosimo, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Morebitne predloge za dnevni red in udeležbo nam lahko sporočite tukaj

Vsebinsko poročilo društva za leto 2022 je dostopno tukaj.
Komentarje o našem delovanju v preteklem letu, kot tudi svoje ideje in predloge za aktivnosti v letu 2023 lahko do 27. 01. 2023 predlagate tukaj.

Veselimo se srečanja z vami,

upravni odbor društva Endozavest

 

RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA ENDOZAVEST ZA MANDAT 2023-2025

Razpisana mesta so:

UPRAVNI ODBOR

  • Predsednica Društva Endozavest
  • Podpredsednica Društva Endozavest
  • Tajnica Društva Endozavest
  • Blagajničarka Društva Endozavest
  • Dodatna izvoljena članica

NADZORNA KOMISIJA

  • 3 mesta v nadzorni komisiji

DISCIPLINSKA KOMISIJA

  • 3 mesta v disciplinski komisiji

Vse zainteresirane vabimo, da se nam javite preko obrazca – dostopen tukaj. V sporočilu navedite svoje osebne podatke in za katero mesto kandidirate. V primeru prijave na mesto predsednice mora prijaviteljica na občnem zboru pripraviti kratko predstavitev načrta za izvajanje dejavnosti društva, za preostale funkcije je dovolj zgolj izkazani interes.

O kandidatkah in podelitvi funkcij se bo odločalo na občnem zboru, in sicer v ponedeljek, 30. 01. 2023 ob 18. uri.

Kaj so organi društva?

Upravni odbor

Izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov oziroma po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
Upravni odbor šteje 5 članov.

Nadzorni odbor

Spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat na leto poroča zboru članov, ki mu je tudi odgovoren za svoje delo. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji navzoči vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino navzočih.

Disciplinska komisija
Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Disciplinska komisija odloča po pravilih, ki veljajo za glasovanje in volitve.

Več informacij o posameznih funkcijah najdete v statutu društva.