Endometrioza je velika zdravstvena težava žensk in potreba po novih znanjih in pravih pristopih je čedalje večja. Z vami želimo deliti strokovne članke o endometriozi. Besedila predstavljajo različne poglede, postopke, rezultate raziskav in informacije, namenjene strokovni javnosti. Z veseljem bomo nove prispevke o endometriozi tudi objavile na naši strani. Nekaj člankov je na voljo v slovenskem jeziku, večina pa jih je dostopnih v angleščini.

Endometrioza: vidiki neenakosti spolov ter diskriminatorskih zakonskih in strokovnih okvirjev Članek se osredotoča na izkušnje desetih žensk z endometriozo in kritično opozarja na obstoječa strukturna razmerja moči v primeru endometrioze, ki se izražajo tako v zakonskih kot strokovnih okvirjih. Socialno delo, 57 (2), str. 111-127.

Endometrioza Članek na kratko povzame najpomembnejša področja endometrioze z vidika simptomov, diagnostičnih postopkov, zdravljenja in neplodnosti. Povzetek, s katerim lahko strokovno osebje obnovi svoje znanje o endometriozi in obenem morda odkrije kakšno področje, kjer lahko svoje znanje še poglobi. Pharmonia, oktober 2017; str. 43

Endometrioza Predstavitev endometrioze v novem univerzitetnem učbeniku Ginekologija in perinatologija izpod rok avtorjev Iztoka Takača in Ksenije Geršak s sodelavci, v katerem je skupaj s slikovnimi prikazi podrobno opisana endometrioza. Ginekologija in perinatologija. Takač i. Geršak K. in sod. Medicinska fakulteta Maribor 2016:271-90.

Tehnika diagnostične in operativne laparoskopije v ginekologiji Prispevek vsebuje podroben opis poteka laparoskopske operacije z vidika diagnosticiranja ali operiranja v ginekologiji. Opisani so posamezni postopki od začetka operacije do konca. Ribič Pucelj M. ur. Diakta d. o. o. Radovljica 2007. 38-47.

Endometrioza – vzrok za akutno pelvično bolečino Članek govori o različnih vrstah bolečin, povezanih z endometriozo. Zajema kratek opis bolezni in nato predstavitev vseh možnih vzrokov bolečine pri endometriozi za lažje prepoznavanje in hitrejše diagnosticiranje. Bolezen je prisotna pri kar do 70 odstotkih žensk, ki trpijo za pelvično bolečino, in ob neprimernih ukrepih se lahko akutna bolečina spremeni v kronično. Seminar o bolečini z mednarodno udelažbo, Maribor 2007 Zbornik prispevkov: 15-7.

Plodna sposobnost žensk po kirurškem zdravljenju endometrioze Članek povzema podatke iz svetovne literature in jih primerja z lastnimi rezultati Kliničnega oddelka za reprodukcijo Ginekološke klinike v Ljubljani. Podatki kažejo, da uspešno in kakovostno opravljena operacija poveča možnost zanositve po naravni poti in občutno zmanjša bolečine. Uspešen kirurški poseg omogoča tudi naslednje nosečnosti brez nadaljnjega zdravljenja. Tako je žensk, ki potrebujejo postopke IVF, po operaciji občutno manj. 50 let načrtovanja v Mariboru. Takač I. ur. Maribor 2007: 214-51.

Endometrioza črevesa Bowel endometriosis Članek podrobno predstavi njene simptome, diagnostične postopke, oblike zdravljenja in možne zaplete. Prav tako vsebuje nekaj slikovnega materiala. Predvsem pa je pomembno dejstvo, da je ta operacija ena izmed najzahtevnejših v ginekologiji, zato je za uspešno izvedbo pomembno sodelovanje ginekologa, ki ima izkušnje v zdravljenju endometrioze in obvlada kirurgijo retroperitonealnega prostora, ter abdominalnega kirurga s poglobljenim poznavanjem posebnosti endometrioze črevesja. Ponavadi se izvaja v terciarnih centrih z interdisciplinarnim pristopom. Endoskopska revija 2012: 9-15

Laparoskopske operacije benigne patologije na Ginekološki kliniki v Ljubljani  V prispevku so opisani uvedba in razvoj laparoskopske operacije benigne patologije na Ginekološki kliniki v Ljubljani in posledična uporaba te po celotni Sloveniji. Opisani so enostavni in najzahtevnejši postopki, ki so bili uvedeni in izvajani. Med razgl. 2013: 52-7.52-7.

Pomen endoskopskega ultrazvoka v diagnostiki Retrospektivna študija, na podlagi katere so se ugotavljale občutljivost, specifičnost, pozitivna in negativna napovedna vrednost ter točnost rektalnega endoskopskega ultrazvoka za oceno prizadetosti črevesja pri bolnicah z globoko endometriozo. Rezultati so pokazali, da diagnozo pravilno potrdi ali ovrže pri približno 80 % bolnic. Pri pozitivnem rezultatu je zanesljivost izredno visoka, pri negativnem pa je treba upoštevati, da je lahko pregled lažno negativen pri približno tretjini pacientk. Preiskava je smiselna za oceno poškodovanosti črevesja pred operacijo. Zdrav vest 2014: 857-64

Razlika v dejavnikih celične in humoralne imunosti pri bolnicah z endometriozo v primerjavi z zdravimi ženskami: Raziskava se osredotoča na imunske nepravilnosti pri ženskah z endometriozo v primerjavi z zdravimi ženskami. Čeprav ji ni uspelo v celoti dokazati, da gre pri ženskah z endometriozo za spremenjen imunski odziv, je na humoralni ravni dokazala prisotnost protiendotelnih avtoprotiteles, ki so usmerjena proti žilju endometrija, kažejo pa se tudi spremembe v populaciji regulatornih limfocitov T. Zdrav vest 2011: 538-44

Kirurško zdravljenje endometrioze 2015: Članek predstavi kirurško zdravljenje glede na obliko in razsežnost endometrioze. Opisani so peritonealna endometrioza, endometrioza jajčnika in globoka infiltrativna endometrioza ter to, kako pri posamezniki obliki ravnati za najbolj optimalne rezultate.2. Simpozij: Klinična obravnava bolnic z ginekološkimi težavami. Ljubljana 2015, Zbornik: 30-3

Zaključna študentska dela

Endometrioza: vloga socialnega dela je diplomsko delo Tjaše Franko, ki je leta 2017 diplomirala na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Irene Šumi, nosi naslov Endometrioza: vloga socialnega dela. Omenjeno delo skozi zgodbe desetih žensk z endometriozo obravnava pogosto spregledan socialni vidik bolezni. Avtorica opozarja na obstoječa strukturna razmerja moči na tem področju, ki se izražajo tako v zakonskih kot strokovnih okvirjih, in so konstruirana na neenakosti spolov, mizoginiji in stereotipnih vedenjih.

Literatura v tujem jeziku

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) je izdala revizijo priporočil za obravnavo bolnic z endometriozo Endometriosis: Guideline of European Society of Human Reproduction and Embryology (2022), ki nadomešča starejšo različico priporočil Guideline on the management of women with endometriosis 2013/2014 (2014). Nova izdaja vsebuje več kot 100 priporočil za obravnavo žensk z endometriozo. Priročnik si lahko prenesete in preberete tukaj.

Laparoscopic Rectal Resection of Deep Infiltrating Endometriosis Članek govori o globoki infiltrativni endometriozi, s poudarkom na primerih, ki vključujejo tudi rektum. Z metodo retrospektivne analize so ugotavljali uspešnost laparoskopskega posega pri bolnicah. Končne ugotovitve so pokazale, da je resekcija globoke infiltrativne endometrioze precej uspešen postopek, vendar le, ko ga izvede izkušen kirurg na tem področju. Journal of laparoendoscopic&advanced surgical techniques (JLAST) 2011: 66-9.