Obvezno branje: Najnovejše smernice ESHRE o endometriozi

| | Categories: Novice

European Society of Human Reproduction and Embryology je izdala revizijo priporočil za obravnavo bolnic z endometriozo Endometriosis: Guideline of European Society of Human Reproduction and Embryology (2022), ki nadomešča starejšo različico priporočil Guideline on the management of women with endometriosis 2013/2014 (2014). Nova izdaja vsebuje več kot 100 priporočil za obravnavo žensk z endometriozo.

Izvleček nekaterih sprememb:

DIAGNOSTICIRANJE
Po novih smernicah laparoskopija ni več zlati standard za diagnosticiranje endometrioze.

ZDRAVLJENJE BOLEČINE POVEZANE Z ENDOMETRIOZO
– Študije o zdravljenju endometrioze z GnRH analogi podpirajo uporabo le-teh kot dodatno možnost zdravljenja;
– Novejši podatki kažejo, da je pooperativno zdravljenje lahko koristno za obvladovanje bolečine. Smernice le-to priporočajo ženskam, ki si ne želijo takojšnje nosečnosti;
– Danazol in antiprogestageni, laparoskopska uterosakralna nevralna ablacija (LUNA), presakralna nevrektomija (PSN) in antiadhezivna sredstva niso več vključena v novejša priporočila, vendar so le-ta še vedno zajeta v samem besedilu.

ZDRAVLJENJE TEŽAV S PLODNOSTJO POVEZANE Z ENDOMETRIOZO
– Daljše jemanje GnRH analogov pred zdravljenjem s postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo za izboljšanje števila živorojenih otrok pri ženskah z endometriozo, ki se soočajo s težavami s plodnostjo, ni več priporočljivo zaradi nejasnih koristi le-teh.
– Kot korak k zdravljenju je bil dodan Indeks plodnosti pri endometriozi (EFI), saj ta lahko pomaga pri odločanju o najprimernejši možnosti za doseganje nosečnosti po operaciji.

Dodana so nova poglavja o ponovitvi endometrioze, o endometriozi v adolescenci in menopavzi, ter o endometriozi in raku.

Priročnik si lahko prenesete in preberete tukaj.