Obvezno branje: Najnovejše smernice ESHRE o endometriozi

𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐦𝐛𝐫𝐲𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 (𝐄𝐒𝐇𝐑𝐄) je izdala revizijo priporočil za obravnavo bolnic z endometriozo Endometriosis: Guideline of European Society of Human Reproduction and Embryology (2022), ki nadomešča starejšo različico priporočil Guideline on the management of women with endometriosis 2013/2014 (2014). Nova izdaja vsebuje več kot 100 […]