Nova energija – nova ekipa

| | Categories: Novice, Uncategorized

Pozdravljene!

Kot ste nekatere že opazile, društvo v zadnjem času ni aktivno. Eden od izzivov, s katerim se društvo sooča že dalj časa, je pomanjkanje aktivnih članic. Temu je sledil tudi nedavni odstop predsednice društva. Endozavest se je tako znašla na točki, ko potrebuje osvežitev in novo energijo – novo ekipo, ki bi ustvarjala na področju ozaveščanja o endometriozi.

V ta namen se bo v sredo, 23. junija 2021 ob 19. uri na spletu (Zoom – povezavo sporočimo naknadno) odvil občni zbor, na katerem bomo predstavili aktualno dogajanje v društvu in izvedli volitve za vse organe društva. K sodelovanju vabljene vse že obstoječe članice oziroma tiste, ki bi si želele s svojimi znanji, izkušnjami, idejami ali sredstvi pomagati. Vsaka pomoč je dobrodošla!

Kako lahko pomagaš?

  1. Pridruži se nam na občnem zboru (lahko se prijaviš tudi za kakšno funkcijo v društvu, navodila so objavljena v razpisu spodaj);
  2. Postani aktivna članica društva ali prostovoljka in prispevaj s svojimi znanji. Prostovoljke sklenete dogovor o prostovoljskem delu. Tiste, ki bi želele, lahko za opravljanje prostovoljstva v našem društvu prejmete potrdilo za prejem dodatka za delovno aktivnost za prejemnike denarne socialne pomoči. Za več informacij nam piši na .;
  3. Doniraj.

Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo spremembe!

RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA ENDOZAVEST ZA MANDAT 2021-2023

Razpisana mesta so:

UPRAVNI ODBOR

  • Predsednica Društva Endozavest
  • Podpredsednica Društva Endozavest
  • Tajnica Društva Endozavest
  • Blagajničarka Društva Endozavest
  • Dodatna izvoljena članica

NADZORNA KOMISIJA

  • 3 mesta v nadzorni komisiji

DISCIPLINSKA KOMISIJA

  • 3 mesta v disciplinski komisiji

Vse zainteresirane vabimo, da se nam javite na . V sporočilu navedite svoje osebne podatke in za katero mesto se prijavljate. V primeru prijave na mesto predsednice mora prijaviteljica na občnem zboru pripraviti kratko predstavitev načrta za izvajanje dejavnosti društva, za preostale funkcije je dovolj zgolj izkazani interes.

O kandidatkah in podelitvi funkcij se bo odločalo na občnem zboru, in sicer v sredo, 23. junija 2021 ob 19. uri. Zaradi negotove situacije povezane s COVID-19 in ker si želimo, da se nam na občnem zboru pridružitev v čim večjem številu, bo ta potekal na spletu (Zoom – povezavo sporočimo naknadno).

Kaj so organi društva?

Upravni odbor

Izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov oziroma po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
Upravni odbor šteje 5 članov.

Nadzorni odbor

Spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat na leto poroča zboru članov, ki mu je tudi odgovoren za svoje delo. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji navzoči vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino navzočih.

Disciplinska komisija
Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Disciplinska komisija odloča po pravilih, ki veljajo za glasovanje in volitve.

Več informacij o posameznih funkcijah najdete v statutu društva.