VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema, skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretji osebi oziroma jih uporabili v druge namene. Ker v spletnem informacijskem sistemu obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na nas, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
Hkrati se zavezujemo, da bomo po najboljših možnih močeh varovali podatke in zasebnost obiskovalcev spletne strani.
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

1. Kdo je zbiratelj osebnih podatkov?

Zbiratelj osebnih podatkov je Društvo Endozavest, Bleiweisova cesta 45, 4000 Kranj (v nadaljevanju upravljavec podatkov).

2. Katere podatke zbiramo?

Upravljavec podatkov za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslov za kontakt;
 • naslov elektronske pošte;
 • vašo IP-številko;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, upravljavec podatkov ne odgovarja.

3. Za katere namene zbiramo osebne podatke?

Upravljavec podatkov je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani. Upravljavec podatkov ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravljavca podatkov.
Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec podatkov teh podatkov ne bo uporabil za namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec podatkov podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katera se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Upravljavec podatkov lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Kontaktni obrazec
Na spletni strani je mogoče prek spletnega obrazca stopiti v stik z nami z namenom včlanitve v društvo ali posredovanja vprašanj v rubriki Svetovalnica na elektronski naslov. Prav tako je mogoče stopiti v stik z nami neposredno prek elektronske ali navadne pošte oziroma s pomočjo telekomunikacijskih virov.

Včlanitev v društvo prek spletnega kontaktnega obrazca

Ko v našem spletnem obrazcu izpolnite zahtevo za včlanitev v društvo, je treba obvezno izpolniti polja: »ime in priimek«, »naslov elektronske pošte« in »naslov, poštno številko in kraj pošte«, prostovoljno pa je možna oddaja telefonske številke. Za včlanitev v društvo se morate seznaniti s statutom društva in ga sprejeti. Kot član sicer lahko zahtevate, da vaš naslov izbrišemo, a za članstvo v društvu so nujno potrebni podatki ime, priimek in elektronski naslov, prav tako za obdelavo teh podatkov skladno z zakonom ne potrebujemo soglasja, saj je njihova obdelava nujna za evidenco članov in v skladu s tem vas tudi obveščamo o statutnih spremembah in dogodkih, povezanih z društvom, brez posebne privolitve. V nadaljevanju obrazca se lahko naročite na obveščanje iz 3 kategorij obvestil našega društva. Ta privoljenja so prostovoljna, neobvezna in se lahko kadarkoli prekličejo (več v poglavju e-novičke).

Svetovalnica prek kontaktnega obrazca

Prav tako imate na strani možnost podati vprašanje v spletni rubriki Svetovalnica, kjer na vaša vprašanja odgovarja doc. dr. Martina Ribič Pucelj, dr. med., in za sodelovanje in pridobitev odgovora so potrebni naslednji podatki: »ime in priimek«, »elektronski naslov« in »vprašanje«. S podanim vprašanjem se strinjate, da vaše podatke obdelujemo do te mere, da lahko izvedemo storitev, ki jo svetovalnica ponuja. Vaše vprašanje v psevdonimizirani verziji (brez osebnega imena, priimka ali e-naslova) pošljemo strokovnjakinji in ob prejemu odgovora tega objavimo na spletni strani. Vas pa po e-pošti obvestimo o odgovoru na strani. Za potrebe evidence hranimo zgolj vprašanje z namišljenim imenom (če ste si ga izbrali), zato nadaljnje obdelave vaših podatkov na tem mestu ne izvajamo.

Vse zgoraj omenjene podatke hranimo trajno za potrebe arhiva društva oz. do preklica dovoljenja ali zahteve po izbrisu. Opozarjamo pa, da če posameznik zahteva izbris vseh podatkov iz naslova članstva društva, tudi članstvo v društvu z izbrisom preneha.

Naročanje na e-novice

Ob registraciji za naročilo na spletne novice poleg vaše IP-številke obdelujemo tudi naslov vaše elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec. Upravljavec podatkov te podatke obdeluje izključno za namene, opredeljene v posamezni privolitvi (vabila na dogodke društva, sodelovanje v raziskavah, obveščanje o delovanju, vabilo k donacijam, vabilo k prostovoljstvu …).
Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice morate označiti, da soglašate, da upravljavec podatkov vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene, opredeljene v privolitvi, ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. To storite tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali odjavo uredite na spletni strani. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, upravljavec podatkov ne bo pošiljal obvestil na vaš elektronski naslov. Upravljavec podatkov namreč za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. Vaše podatke bomo hranili le znotraj časa, ko boste naročeni na našo storitev elektronskega obveščanja. Po preteku tega obdobja se bodo podatki ustrezno izbrisali. Vašo izjavo oziroma privolitev za posredovanje e-novic lahko tudi kadarkoli prekličete prek kontaktnega obrazca.

4. Izvajanje politike zasebnosti

Upravljavec podatkov ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
Vse pri upravljavcu podatkov aktivne prostovoljne osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in morajo upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Vsaka oseba pred začetkom upravljanja osebnih podatkov podpiše tudi izjavo o njihovem varovanju. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z upravljavcem podatkov.

5. Vaše pravice

 • Imamo obveznost, da obdelujemo osebne podatke le za namene, za katere smo jih zbrali. Imate pravico, da nas glede tega kontrolirate.
 • Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima kadarkoli možnost in pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in podati popravek omejitev o njihovi obdelavi.
 • Posameznik ima pravico do izbrisa osebnih podatkov, kar pomeni trajen izbris vseh podatkov o tej osebi pri upravljavcu.
 • Prav tako ima posameznik pravico do ugovora v zvezi z obdelavo podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov.
 • Ker obdelava podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika, ima ta pravico kadarkoli privolitev preklicati in od takrat uporaba teh osebnih podatkov pomeni kršitev. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi njegove privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
 • Podatki, pomembni za članstvo v društvu (ime, priimek in e-naslov), so obvezen del članstva in brez teh podatkov oseba ne more biti član društva.
 • Upravljavec mora vsakemu posamezniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave v skladu s 16. členom, 17. členom in 18. členom, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni pri tem kakor koli oviral.
 • Vse pravice posameznik lahko uveljavi kadarkoli brez razlag, upravljavec pa mora zahtevo izpolniti v 1 mesecu.
  Morebitna vprašanja ali zahtevke posredujte na naš elektronski naslov.
 • Če z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov, niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

6. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite tudi na elektronski naslov: