Endometrioza: vloga socialnega dela

| | Categories: Drugi članki in prispevki, Objave, Strokovni članki

Diplomsko delo Tjaše Franko, ki je leta 2017 diplomirala na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Irene Šumi, nosi naslov Endometrioza: vloga socialnega dela. Omenjeno delo skozi zgodbe desetih žensk z endometriozo obravnava pogosto spregledan socialni vidik bolezni. Avtorica opozarja na obstoječa strukturna razmerja moči na tem področju, ki se izražajo tako v zakonskih kot strokovnih okvirjih, in so konstruirana na neenakosti spolov, mizoginiji in stereotipnih vedenjih.

Do diplomskega dela lahko dostopate tukaj: franko_tjasa_BDI.